Vem förmedlar vårt kulturarv? Är det du?

Bild: Guidning vid Slotterbergets gruvfält

Bild: Vägkyrkan i Hjulsjö

Bild: Nåltimrad Bergslagslada på Brofallets fäbod

Bild: Skrivbord i Siggebohyttans bergsmansgård

Bild: Tingshuset i Kopparberg


Bild: Guidning vid loket vid NOHAB i Trollhättan

Bild: Lieslåtter i Norra Mossby naturreservat

Bild: Kåta vid Finnstigen i Bredsjö

Bild: Tidig fältgentiana på slåtteräng

Bild: Kolryss vid Hyttan i Löa

Bild: Guidning vid Löa Hytta

Bild: Ullhantverk vid Södra Hyttans Ullcenter

Tog fram och anordnade denna kurs i februari på uppdrag av Södra HyttOmrådets Ideella förening med finansiering från Ideell Kulturallians via projektet Kulturens kapillärer - Nyorientering. Kursen kommer hållas vid fler tillfällen!

Guida om kulturarv

Det här är en endags kurs för dig som vill lära dig om hur vi kan berätta om vårt kulturarv.


Vem är kursen riktad till?

Flera kan ha nytta av denna kurs. Kanske är du 


  • någon som redan guidar om kulturarv men vill utvecklas med nya infallsvinklar på guidning om kulturarv.
  • någon som är ideellt engagerad eller har ett allmänt intresse av vårt gemensamma kulturarv och brinner för att dela med dig av det.
  • någon jobbar eller vill jobba på museum, region, länsstyrelse eller liknande med kulturarvsrelaterade frågor och vill ha ett verktyg för förmedlande av kulturarv.


Vad menar vi med kulturarv?

Kulturarv är de historiska spår vi ser av människors aktiviteter.

Det kan vara övergivna platser men också traditioner som fortfarande är i bruk.

Det kan handla om arvet efter skogsfinnarna, järnbruket, hembygdsgårdar, traditionella lokala hantverk, torplämningar, biologiska kulturarv såsom slåtterängar, olika traditioner och byggnadstekniker med mera.


Under kursen kommer teori varvas med övningar för att stärka dig i hur man kan hålla presentationer kring kulturarvet. Ett arv som vissa kanske känner till medan andra aldrig hört talas om.


Vill du att vi håller kursen hos er? Hör av dig!


Vad sa deltagare efter denna kurs i februari 2024?

"Över förväntan, välstrukturerat material, men viktigast den fina presentationen av båda kursledarna."

"Kursen var väldigt givande!"

"Det var en fantastisk dag med mycket lärorikt innehåll!"

"Väl genomtänkt material och pedagogiskt framfört vilket gjorde innehållet lättillgängligt."

"Ja men det var bara en såå bra utbildning som gav mig stärkt självförtroende i guideteknik!"Feedback från tidigare deltagare som gått andra eller liknande guidekurser med Outdoor People of Bergslagen och svarar på vad de fått med sig från sin kurs och vad de tyckte var bra

"Att jag har fått självförtroende och ett jättebra redskap av praktiska interpretation för framtiden. Jag är glad att jag deltog i kursen. Väldigt berikande." - Nina

"Att fokusera på essensen. Och så introduktion och avslutning såklart! En kurs i lagom tempo som ger alla de verktyg som behövs för att certifiera sig till naturguide. Alltid toppen att göra det tillsammans med andra med samma mål." - Kenny

"Ledares egna erfarenheter och erfarenhetsutbyte med andra guider, praktiska övningar i smågrupper och storgrupper." - Annika

"Kul att höra om att det finns så mycket teorier och forskning om guidning" - Tomas

"Mycket bra input i hur en kan lägga upp en guidning med avseende på innehåll. - Helena

"Otroligt givande, lärt mej mer om interagerande med grupp, samt att ta till olika verktyg i guidandet. Härligt att kunna få mer nära kontakt med de som ingår i vår guidegrupp" - Peter

"Ett genuint professionellt och strukturerat sätt att planera guidningar på!... Jag är väldigt nöjd med kursen - den har gett mig mycket!!!! Bra kursledare - Alexander!!" - Monika

"Väldigt mycket praktisk kunskap kring naturguidning. Alexander är verkligen en kunnig lärare." - Michael

Vilka förkunskaper krävs?

Inga krav på förkunskaper. Det räcker med att du har ett intresse för kulturarv. 


Vad kommer vi gå igenom?

Under dagen kommer vi att göra övningar för att stärka dig i ditt guidande/förmedlande av kulturarv. Bland annat om hur man tar fram sin ledstjärna för en presentation, hur man skapar förståelse för sitt kulturarv och hjälper deltagarna att skapa en relation till arvet/platsen och hur man kan göra det relevant för de som lyssnar på dig.

Du kommer även arbeta fram och hålla en superkort minipresentation kring ett kulturarv som du är intresserad av.


Vem leder workshopen?

Alexander Baker

Alexander började som glaciärguide och har fortsatt och guidar nu om natur och kultur. Sedan 2019 har han även jobbat med utbildning av natur- och kulturguider, både via folkhögskolor, mot kommuner och ideella aktörer.

Alexander är certifierad naturguide (Sverige) och Certified Interpretive Guide (Europa) och är även utbildad för en certifieringsmetod på europeisk nivå för att hålla utbildningar inom hållbarhet och att guida om natur- och kulturarv.


Helena Backius

Helena började guidning i början av 2000-talet och ordnade aktiviteter runt metoden Heritage Interpretation som har sitt ursprung i Nordamerika. Sedan dess har Helena väglett människor i naturen och kulturlandskapet, jobbat som projektledare för inventering av fornminnen åt Skogsstyrelsen och egentligen haft en fot med i folkbildningen och pedagogik hela sitt liv.

Helena är initiativtagaren till centret för natur- och kulturarvsfrågor i Södra Hyttan.


Kursen och kursmaterialet togs fram tack vare finansiering via Ideell Kulturallians via projektet Kulturens kapillärer - NyorienteringKontakta oss om du önskar att vi ska hålla kursen hos er