Guidning: Rewilding Lankälven

Snabb överblick

Tillgänglighet: Året om, se bokningskalender

Guidningen är 2 timmar

Svårighetsgrad: Lätt

Längd: 1km

Gruppstorlek: 2-8 personer

Språk: svenska och engelska. 

Mötesplats: Vi möts vid Södra Hyttan

Rewilding för en vildare natur - Nu är det dags för människan att lämna över till naturen

Vad är det här?

Det här är en guidad tur över det pågående projektet Rewilding Lankälven och vad som har skett sedan hyttdammen revs i Södra Hyttan 2017. Det är en guidning som visar exempel på restaurering och hur återförvildning kan skyndas på genom att människan hjälper till.


Vad är planen?

Vi kommer att ta en historisk tillbakablick över hur Lankälven har använts i likhet med många andra älvar och mindre vattendrag. Kopplat till det kommer vi prata om hur naturen utarmades under industraliserigen. Därefter ska vi se exempel på återförvildning i praktiken och hur enkelt det kan vara påbörja en restaurering och vilka positiva effekter det har för både människan och naturen.


Hur kommer det gå till?

Vi träffas i Södra Hyttan, den ö som Lankälven omfamnar. Vi kommer främst röra oss där på området men även gå ned till älvskanten för att se en del praktisk restaurering.


Vad behöver du ta med dig?

Kläder efter väder. Kängor eller stövlar.


Hur lång sträcka kommer vi att gå?

Vi kommer att röra oss framförallt på ett relativt platt område i Södra Hyttan. En del kommer vara inomhus. Ned till älvkanten är det ganska brant, halkigt och ojämnt.


Hur lång tid tar guidningen?

Den här guidnigen tar två timmar.


Var hålls guideningen?

Guidningen hålls i Södra Hyttan. Läs mer om Södra Hyttan via den här länken.


Vad kommer guiden prata om?

Rewilding, naturvatten, kulturvatten, återförvildning, skogsvatten, flodpärlmusslor, öring, konstnärlig gestaltning, samband mellan natur och kultur, ekosystem, strand- och andra landmiljöer nära vatten


För vem är den här guidningen?

Du som vill veta mer om naturvatten, det här med att riva dammar och återförvildning. Kanske har du hört talas om rewilding och vill ha mer på fötterna. Kanske passar det dig som vill inspireras till att ge tillbaka till naturen i din egen närhet.


Varför ska du boka den här guidningen?

Rewilding Lankälven är ett återförvildningsprojekt som har rivit en dam, jobbat för att öringen ska återetablera sig i Lankälven och skapar förutsättningar för att flodpärlmusslor ska ha en plats i Lankälven i framtiden. Genom att gå på guidningen stödjer du oss guider att fortsätta mer vårt naturvårds- och restaureringsarbete i och kring Lankälven.

Eller så är du nyfiken på vad vi gör och vad som har hänt och ska hända i projektet.